Klub Przedsiębiorczych Mam to ogólnopolska społeczność kobiet, które prowadzą własny biznes bądź planują jego założenie. Powstał po to, aby wspierać mamy, które chcą rozwijać się zawodowo, jednocześnie nie rezygnując z bycia zaangażowanym rodzicem. Naszym celem jest:

  • wspieranie mam w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
  • budowanie sieci kontaktów biznesowych opartych na współpracy
  • inspirowanie i motywowanie przedsiębiorczych mam do działania

Chcemy pokazać, że w mamach drzemie ogromny potencjał. Czasami jedyną przeszkodą w realizacji marzeń i osiągnięciu sukcesu jest brak wiary we własne możliwości. Naszym celem jest przekonanie ich, że bycie mamą i przedsiębiorczynią jednocześnie jest możliwe i te role można z satysfakcją połączyć. Wiemy z doświadczenia, że sytuacja mam, które prowadzą własny biznes, jest wyjątkowa. Dlatego bierzemy tę wyjątkowość pod uwagę i tworzymy przestrzeń dla przedsiębiorczych mam dostosowaną do ich potrzeb.

Podczas spotkań Klubu Przedsiębiorczych Mam rozmawiamy ze sobą na temat tego, jak łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, dzielimy się obawami i trudnościami w zarządzaniu firmą, inspirujemy się i motywujemy do działania, a przede wszystkim wspieramy się i współpracujemy. Wymieniamy się kontaktami i robimy wspólne projekty. Jedne z nas pracują na etacie, inne prowadzą swoją działalność, jeszcze inne chcą wejść na rynek pracy lub coś zmienić w swoich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych. Łączy nas jedno – chęć spełniania swoich marzeń.


Jesteśmy ogólnopolską społecznością kobiet, które prowadzą własny biznes,  planują jego założenie lub chcą być aktywne zawodowo na własnych zasadach. Ta społeczność to Wy – mamy z każdego zakątka Polski, które wzajemnie się inspirują, motywują i wspierają. W atmosferze zrozumienia, szacunku i wrażliwości spotykamy się w 16 województwach i online.

Klub Przedsiębiorczych Mam jest projektem Fundacji „Rodzic w mieście”, której misją jest włączanie rodziców z małymi dziećmi do życia społecznego i kulturalnego. Więcej o Fundacji dowiesz się ze strony www.rodzicwmiescie.pl lub profilu: www.facebook.com/rodzicwmiescie