Jest nam niezwykle miło poinformować, że dzięki wygranemu wnioskowi w konkursie dotacyjnym Narodowego Instytutu Wolności – Korpus Solidarności, projekt Klub Przedsiębiorczych Mam otrzymał fundusze na wsparcie Wolontariatu na lata 2024-2026.
Klubu Przedsiębiorczych Mam nie byłoby gdyby nie ogromne zaangażowanie Wolontariuszek. Wsparcie Liderek i ich KPM-ów jest naszym priorytetem od dawna i wreszcie możemy realizować nasze plany! Nasz projekt znalazł się wśród zwycięskich i @niwcrso dał nam fundusze na realizację minigrantów. Już pierwsze projekty Liderek są wcielane w życie Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy Klub Przedsiębiorczych Mam będzie rósł w siłę.